Симулатор дигитален Ваучер Храна

Попълнете информацията и намерете най-добрата оферта за ваучери за храна за Вашите служители

Изберете един от вариантите

Юридическо лице/
Представител на компания

Физическо лице

Този симулатор е предназначен за бизнес употреба. Ако сте физическо лице, което не участва в процеса на вземането на решение за ваучери за храна за служителите, моля препратете тази страница към отдел Човешки ресурси на компанията, за която работите. Благодарим за проявения интерес!

Колко служители работят в компанията?

1-10

11-50

Над 50

Каква сума за ваучери за храна на месец бихте давали на служителите си?

По-малко от 80 лв.

Между 80 и 200 лв.

200 лв.

ЕИК (БУЛСТАТ) на компанията:

Търсим доставчик.

Моля, изчакайте докато намерим най-добрата оферта за Вас.

Имаме добра новина!

Намерихме доставчик с изключителна оферта за Вас.

Осигурете на служителите си дигитални ваучери за храна до 200 лв. на месец, напълно освободени от данъци и осигуровки.

Предимства на дигиталните ваучери:

Спестявате 1278 лв. на година за служител

Освобождавате се от данъци и осигуровки, ако предлагате до 200 лв. ваучери за храна на служител на месец

Повишавате покупателната способност и мотивация на служителите

100% онлайн, лесна и бърза поръчка и зареждане на дигиталните ваучери - спестявате на компанията време и разходи

Служителите плащат безконтактно на POS терминал в широка търговска мрежа

Пример за годишни спестявания

*Изчисленията са на база най-общо спестяванията за работодателя и служителите от предоставянето на ваучери за храна в размер на 200 лв. месечно на служители трета категория труд, родени след 1960 г.

Искам да получа безплатно предложение
Вземете оферта